Konsensus

  

Konsensus har løst opgaver for  

 

Virksomheder og organisationer: Opgaver:
Attractor Den professionelle lederuddannelse
Cubion Organisationsanalyser af erhvervsskolerne, evaluering af jobcentre
Danmarks Forvaltningshøjskole Ledelse og strategi i Københavns Kommunes folkeskoler
DK Beton Coaching af ledere og medarbejdere
Forsikringsselskabet Tryg Integration af salgsmedarbejdere med anden etnisk baggrund
Forsikringsakademiet

Konsulentopgaver og projektledelse

Københavns Kommunes Skoleforvaltning Coaching af skoleledere 
Københavns Universitet, Kompetenceenheden Udvikling af masterkurser til erhvervslivet, kursusudvikling og rådgivning
Magisterforeningens efteruddannelse, DME

Uddannelse af akademikere inden for organisation og ledelse

Voksenuddannelsen, Frederiksberg Udvikling af projektorganisation
Væksthus for ledelse (KL/KTO)  Netværksledelse, uddannelse af konsulenter

Opgaveløsningen foregår ofte i tæt samarbejde med andre velkvalificerede konsulenter, som jeg indgår i netværk med. Større opgaver kan derfor altid bemandes med flere konsulenter, hvis der er behov for det. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cand. merc. Steen Hvid

Konsensus © 2012