Konsensus

  

CV

Steen Hvid

 
Født 29. december 1948
Cand. merc. i organisation 1976, Handelshøjskolen (CBS) 
Efteruddannet i organisationspsykologi på Dansk Institut for Gruppeanalyse, OPU  
Kontorchef i Nordea (Unibank) og Forsikringsakademiet
Konsulent, projektleder og leder i forskellige offentlige uddannelsesinstitutioner 

Undervist på Københavns Universitet, CBS, RUC, Forsikringsakademiet og Danmarks Forvaltningshøjskole 

Egen virksomhed - Konsensus - siden 1997 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cand. merc. Steen Hvid

Konsensus © 2012