Konsensus

  

Om Konsensus og min modus

 

Konsensus løser opgaver for mindre og mellemstore virksomheder og institutioner, fx lederuddannelse, organisationsanalyse og strategiudvikling. Konsensus løser opgaver i tæt samarbejde med andre kompetente konsulenter.

 

Modus:
Jeg er meget optaget af organisatoriske processer. Det har været min absolutte interesse siden jeg stiftede bekendtskab med disse discipliner på handelshøjskolen første gang.

 

Jeg har udviklet mig til en dedikeret konsulent, hvad enten det er konsulentarbejde, uddannelse, træning  eller coaching.

 

Min ledetråd er det pragmatiske; det der virker for deltagerne. Jeg er derfor ikke specielt optaget af de sidste nye teorier eller modeller. Hvad har det nye reelt at byde på, og hvor er forskellen til det vel afprøvede. Det skal kunne fungere i praksis, og være en god forretning.

 

Jeg er i mit es, når jeg forbereder mig til at møde en gruppe ledere, der skal arbejde med konkrete problemer. Jeg arbejder med, at både teori og erfaring skal i spil. Her vil jeg trække på mit kendskab til både den offentlige og private sektor.

 

Den private virksomhed har ofte evnen til at træffe hurtige beslutninger, skabe et kvalificeret grundlag og handle på det. Den offentlige virksomhed har ofte en mere kompliceret omverden, hvor håndteringen af de mange interessenter fylder meget.

 

Begge parter kan lære af hinanden, og der er klare tendenser til at de nærmer sig hinanden i deres måde at tænke og handle på.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cand. merc. Steen Hvid

Konsensus © 2012