Konsensus

  

Ledelse - organisation - strategi

 

Ledelse er det der binder det hele sammen.

Ledelse udøves bedst i et samarbejde mellem ledere og medarbejdere, som i fællesskab forsøger at nå målene gennem en vel gennemtænkt strategi.

 

Organisationen er med sine omgivelser forudsætningen for at medarbejdere og ledere kan arbejde effektivt og med god trivsel. Det er vigtigt at organisationsstrukturen tager højde for de opgaver, der skal løses.

Strukturen skal være fundamentet og rammerne for den primære opgave, der skal løses.

KIS – keep it simple er en god måde at udtrykke det på.

 

Strategien er forudsætningen for at organisationen kan arbejde effektivt og nå målene.

Kernen er strategiens tilblivelse, indhold og organisatorisk forankring; ejerskab.

Strategien skal med andre ord udvikles med dem, der skal føre den ’ud i livet’, og rumme de overvejelser, der sikrer, at alle væsentlige forhold er tænkt med i ’løsningen’.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cand. merc. Steen Hvid

Konsensus © 2012