Konsensus

  

Konsensus' spidskompetencer

 

Lederuddannelse:

Lederuddannelse skal møde de praktiske krav lederen står overfor, så uddannelsen skaber grundlag for at lederen kan nå sine mål.
Lederuddannelse skal være klar på sin teori, den virkelighed der arbejdes i.
Uddannelsen skal være tydelig i sine krav til lederen, og i de kompetencer der kan nås gennem uddannelsen.
Lederuddannelsen skal være meritgivende, så den giver adgang til videre uddannelse indenfor ledelsesområdet.
Vi tager afsæt i de offentlige lederuddannelser: master-, HD- og diplomlederuddan-nelser og tilpasser dem, så lederen får optimale vilkår, fx gennem sparring, coaching og supplerende træning.

 

Organisationsanalyse:

Hvis organisationen ikke fungerer så godt som man kunne ønske sig, kan vi i løbet af en uge beskrive, hvilke problemer der er – og foreslå, hvordan de kan løses.
Rapporten baserer sig på informationer, der er i virksomheden allerede eller indsamles på stedet. En organisationsanalyse kommer rundt om de væsentligste faktorer der har betydning, dvs. struktur, arbejdsgange, kommunikation, samarbejde, ledelsesforhold m.m.

 

Strategiudvikling:

Strategiarbejde i det virkelige liv handler ofte om at få styr på ’situationen’, de valgmuligheder der er og den kapacitet organisationen har til at forandre sig og realisere strategien. Et vigtigt valg i den strategiske analyse er, hvordan virksomhedens interessenter specielt medarbejdere kan involveres positivt og konstruktivt. Vi arbejder med de klassiske begreber SWOT, PESTEL, Five forces, men også med betydningen af hverdagsstrategier, hvor alle i organisationen forudsættes at tænke og handle strategisk.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cand. merc. Steen Hvid

Konsensus © 2012